مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ثبت پرسشنامه

این قسمت مخصوص کاربران ورود داده ها میباشد، شما بعنوان کاربر ثبت میتوانید:
  • پرسشنامه های تکمیل شده را ثبت کنید
  • پاسخنامه های ثبت شده خود را مشاهده و در صورت لزوم ویرایش کنید

استخراج داده ها:

این  قسمت مخصوص مجریان طرح میباشد شما به عنوان مجری میتوانید:
  • داده های ثبت شده را مشاهد و درصورت لزوم ویرایش کنید
  • داده های ثبت شده را با فرمتهای قابل استفاده در اکسل استخراج نمایید

بررسی میزان بقای مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن و عوامل مرتبط با آن در مراجعین انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، طی سالهای 1381 تا 1391


مدیر اجرایی طرح:

طرح دهندگان:

  • دکتر کاظم زنده دل
  • دکتر ایرج حریرچی
  • دکتر صنمبر صدیقی
  • دکتر دنیا صدری

طراح وبسایت و بانک اطلاعاتی:

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به مرکز تحقیقات سرطان